vrijdag 14 oktober 2016

Van onze decaan

Op 22 en 24 november vinden er voorlichtingsavonden plaats op het Stedelijk College in Eindhoven vanuit veel verschillende hogescholen. Ook vindt er op 9 november een HBO-avond plaats vanuit Fontys. Voor onze leerlingen uit de bovenbouw  wellicht interessant. Zij kunnen zich voor deze avonden inschrijven via onderstaande link.

Op woensdag 9 november 2016 een avond waar alle opleidingen van de Fontys zich presenteren.
Locatie: Fontys , Rachelsmolen 1, gebouwR3/R4 in Eindhoven.

Op dinsdag 22 en donderdag 24 november 2016 twee avonden waar 65 HBO opleidingen zich presenteren, georganiseerd via de eigen Decanenkring Eindhoven e.o.

Locatie: Stedelijk College Eindhoven, Henegouwenlaan 2 in Eindhoven.


Voor beide voorlichtingsavonden kan worden ingeschreven via één gemeenschappelijke website:
www.voorlichtingsavondeneindhoven.nl.

Voor beide avonden is inschrijven mogelijk vanaf heden. Inschrijven is mogelijk t/m maandag 7 november.

Schrijf je zo snel mogelijk in, want sommige opleidingen raken snel vol! Vragen? Loop even bij mij binnen.

Met vriendelijke groet,

Laurie Rademakers
Decaan mavo-havo-vwo-hic

The Mummers

The Mummers zijn negen muzikanten die in 2015 voor een optreden op het Bevrijdingsfestival in Best bij elkaar kwamen. Die samenwerking beviel zo goed, dat zij besloten om een complete voorstelling te maken. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november 2016 is het zover. The Mummers brengen dan hun avondvullende concert ‘Thousands are sailing’ ten gehore in ’t Tejaterke.

Thema van het concert is een reis per schip van de ‘oude wereld’ in Europa naar de ‘nieuwe wereld’ in Amerika . Onderweg kijken de reizigers niet alleen vooruit naar de mogelijkheden die lonken aan de andere kant van de oceaan, maar kijken ze ook terug op het leven dat ze achter zich laten. Dit verhaal wordt verteld aan de hand van de muziek die de groep maakt: Keltisch (Iers, Schots) met uitstapjes naar Noord-Amerikaanse en Bretonse (F) verhalende liederen en melodieën. De bijbehorende sferen variëren van zeer gevoelig tot uitermate opzwepend. Doordat de muziek van The Mummers ook wordt ondersteund met beeld belooft ‘Thousands are sailing’ een afwisselende voorstelling te worden.

Alle muzikanten zijn oude bekenden uit diverse muziekgroepen en lokale en regionale projecten. Anne Conneely (zang), Marty van der Staak (o.a. accordeon) en Tom Bruijns (gitaar, zang) speelden o.a. in de folkgroep Emigrant’s Daughter (2000-2004). Enkele jaren geleden organiseerden zij een Keltisch Kerstconcert met muzikanten uit Best en omstreken die ook nu weer meespelen: Walther Goethals (contrabas), Mariska de Bruijn (diverse fluiten en zang), Kees Kraaijeveld (viool) en Juulcy Goethals (dwarsfluit). Lloyd Fasting (piano) en Gerard Ardon (slagwerk) maken de groep compleet en vertoonden al eerder hun muzikale kunsten in groot- en kleinschalige projecten in Best.

Kaarten voor de concerten op 4 en 5 november kosten 12,50 en zijn te bestellen via de website van ’t Tejaterke (
www.tejaterke.nl). Aanvangstijd van beide voorstellingen in ’t Tejaterke is 20.15 uur.

zondag 9 oktober 2016

Autisme Info Centrum


Het Autisme Info Centrum (AIC) is een onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). De kracht van het AIC ligt in het lotgenotencontact, het leren en delen van elkaars ervaringen en het zoeken naar hulp. Of het nu gaat om uzelf, uw partner, kind of een bekende, U bent van harte welkom.

 Het AIC De Kempen organiseert in Oirschot:

OPEN INLOOPAVOND ivm AUTISME

in

Sociaal Cultureel Centrum "De Enck"

Spectrum Brabant


Lezing: ‘Predictive mind’autisme en het voorspellende brein


8 november 2016, door Peter Vermeulen

Op zoek naar oud-leerlingen (18-30 jaar)


Deelnemers gezocht
“Op weg naar de toekomst” is het thema voor de 1e HIC week  leerjaar 3. Hiervoor zijn we op zoek naar oud-leerlingen van het Heerbeeck College (18-30 jaar) die mee willen werken in de vorm van een vossenjacht met daar aansluitend een quiz  op dinsdag 18 oktober van 13.30 – 15.30 uur.
In deze week krijgen de leerlingen informatie over de profielkeuze. Zij gaan in deze week zelf op zoek naar o.a. hun kwaliteiten en hun interpersoonlijke vaardigheden. Tijdens deze vorm van een vossenjacht lopen / fietsen de leerlingen in de omgeving van het Heerbeeck College. Aan jullie kunnen ze dan bijvoorbeeld de volgende vragen stellen “Wat doe je op dit moment? Welke studie heb je daarvoor gevolgd? Welk profiel en waarom? Sloot dat op elkaar aan? Waarom ben je studie gaan doen? Waarom hbo/universiteit?, etc.”
Mocht je hieraan mee willen doen graag uiterlijk 14 oktober een reactie naar s.geelhoed@heerbeeck.nl. Mochten er mensen in je omgeving zijn die ook graag mee willen doen, dan horen we dat ook graag.
Organisatie “Op weg naar de toekomst”

zondag 2 oktober 2016

Bedrijfsopdracht Havo 4 en de bedrijvenmarkt

Al enige jaren kent havo 4 de bedrijfsopdracht, die in zekere zin in de plaats is gekomen voor het profielwerkstuk. In zekere zin, omdat de gedachtegang die achter het profielwerkstuk zit ook terug te vinden is de bedrijfsopdracht, maar met dit verschil dat de bedrijfsopdracht zou realistisch mogelijk probeert te zijn. Want echte bedrijven, instellingen, verenigingen, onderwijsinstellingen zorgen voor een concrete opdracht die een concrete oplossing vraagt.
Welke gedachtegang bedoel we nu?


donderdag 29 september 2016

De Heerbeeck Leesweek komt er weer aan!

PSSSST Wij Lezen!!
In de week van 3 tot en met 7 oktober is het Heerbeeck College de eerste 20 minuten van de dag niet bereikbaar. Alle leerlingen, docenten, de directie, de conciërges, alle medewerkers van de administratie en de receptie zullen gaan lezen en willen niet gestoord worden. Want lezen is leuk!

Maar dat niet alleen: lezen is ook belangrijk. Uit een groot Canadees onderzoek is gebleken dat lezen empathischer, vriendelijker en socialer maakt, met andere woorden: lezen stimuleert je sociaal-emotionele ontwikkeling.  Lezen voedt ook je verbeelding: door letters zonder beeld creëer je een wereld in je hoofd. En het allerbelangrijkste: van lezen word je slimmer. Kinderen die dagelijks 15 minuten (stil) lezen, lezen een miljoen woorden per jaar en vergroten op die manier hun woordenschat. Als ze zelf hun boeken mogen kiezen, vergroot dat de kans dat ze positieve leeservaringen opdoen, en ook buiten school vaker gaan lezen. Van vrij lezen word je dus ook leesvaardig. En die leesvaardigheid heb je nodig voor alle vakken: van wiskunde tot biologie, van natuurkunde tot Engels en Nederlands. Een betere leesvaardigheid leidt tot betere leerprestaties. En ook dat is uit onderzoek gebleken. 

Kortom: leesvaardigheid is een voorwaarde voor succesvol functioneren op school en in de maatschappij. In de kinderboekenweek van 2016 willen we daarom een punt maken: iedereen leest van kwart over acht tot vijf over half negen in een zelfgekozen boek. Dat kan een roman zijn, de krant, een stripverhaal of een tijdschrift, alles wat je leuk vindt. Dus, mocht je ons in de boekenweek nodig hebben en krijg je geen gehoor? Probeer het nog eens na vijf over half negen! 

Carin Vaessen
Taalcoördinator

zondag 25 september 2016

Data toetsweken aangepast.


Kijkend naar de vier toetsweken zoals die komend jaar gepland zijn, heeft de schoolleiding het volgende besloten:

Toetsweek1: is maandag 7 november t/m maandag 14 november en blijft zoals het was. 

Toetsweek 2: dinsdag 24 jan. t/m dinsdag 31 jan.  

Toetsweek 3: woensdag 29 mrt t/m woensdag 5 apr.  

Toetsweek 4: donderdag 29 juni t/m donderdag 6 juli en blijft zoals hij was.  

De aangepaste data staan al in Magister en in agenda van de website.


Dare To Be Grey


Heerbeeck gaat samenwerken met
Dare To Be Grey (website)
 
Mooi nieuws. De havo-afdeling gaat voor de invulling van Heerbeeckweek 4 (havo 3) samenwerken met de stichting Dare To Be Grey. Het overkoepelende thema van deze week wordt Verdraagzaamheid - een week tegen polarisatie: "zoek de nuance!"
 
De stichting Dare To Be Grey komt voort uit een internationale wedstrijd, uitgeschreven door de Amerikaanse overheid (Department of State) en Facebook gericht op het terugdringen van extremisme via social media. Meer dan 50 universiteiten van over de hele wereld deden mee.
 
Een groep Utrechtse studenten won afgelopen voorjaar in Washington deze internationale wedstrijd. Na de prijsuitreiking gingen de studenten langs bij de veiligheidsadviseurs van Obama en daarna volgde een bezoek aan Facebook.
 
Dare To Be Grey wil het felle debat op sociale media verzachten door een platform te bieden aan mensen met een genuanceerde mening.

zondag 18 september 2016

Mobieltjes probleem brugklassen


Verschillende brugklasleerlingen hebben bij de schoolleiding geklaagd dat er door andere brugklassers in de pauze foto’s worden gemaakt die worden gepost op social media. Het mogen hebben van een mobieltje tijdens de pauze is natuurlijk iets waarmee de brugklassers moeten leren omgaan. Het is heel handig om je lesrooster te zien en huiswerkopdrachten te zoeken, maar vervelend misbruik kan niet en wordt daarom direct aangepakt.

 

Junior conciërge Jacqueline zal maandag alle klassen afgaan en hen duidelijk maken dat foto’s en filmpjes maken op school verboden is en al helemaal om ze op social media te zetten. Ook de mentoren zullen hier aandacht aan schenken. Als leerlingen foto’s maken met hun mobiel, wordt deze afgenomen en pas na afspraak van een uur nakomen teruggegeven.

 

Wij hopen dat u als ouders ons steunt om onze brugklassers te leren op de juiste wijze met dit apparaat, dat niet meer is weg te denken uit onze samenleving, om te gaan.