zondag 10 december 2017

Junior Academie op de Fontys met havo-3

De leerlingen van havo-3 hebben meegedaan aan de Junior Academie op de Fontys waarbij ze zich hebben georiënteerd op Techniek, Studie en Beroep zodat ze een goed beeld hebben van wat ze allemaal kunnen straks in deze sector. Hierdoor kunnen ze straks beter de profielkeuze maken en hebben ze weer meer zicht op de technieksector en bijbehorende opleidingen in onze Brainportregio.

 

Nieuw: tekenles voor tieners

Atelier Gabriele start op 11 januari met een basiscursus tekenen voor tieners. In 12 lessen leer je de basistechnieken van tekenen. De lessen zijn om de twee weken op donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. De voorlopige lesdata zijn: 11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 maart, 22 maart, 5 april, 19 april, 10 mei, 24 mei, 7 juni, 21 juni. De lessen worden gegeven door Gabriele van Emmerik, die tekendocent is in in het middelbaar onderwijs. Daarnaast geeft ze tekenlessen en workshops in haar net geopende atelier. 
Dit goed uitgeruste aterlier is gevestigd in de Batafabrieken aan de Europlaan in Best. 
De prijs voor de cursus bedraagt 225 euro, inclusief alle materialen.
Meer weten? Mail naar info@ateliergabriele.nl of kijk op www.ateliergabriele.nl.


Leesweek 11 t/m 15 december

In de week van 11 tot en met 15 december is het Heerbeeck College de eerste 20 minuten van de dag niet bereikbaar. Alle leerlingen, docenten, de directie, de conciërges, alle medewerkers van de administratie en de receptie zullen gaan lezen en willen niet gestoord worden. Want lezen is leuk!

Maar dat niet alleen: lezen is ook belangrijk. Uit een groot Canadees onderzoek is gebleken dat lezen empathischer, vriendelijker en socialer maakt, met andere woorden: lezen stimuleert je sociaal-emotionele ontwikkeling. Lezen voedt ook je verbeelding: door letters zonder beeld creëer je een wereld in je hoofd. En het allerbelangrijkste: van lezen word je slimmer. Kinderen die dagelijks 15 minuten (stil) lezen, lezen een miljoen woorden per jaar en vergroten op die manier hun woordenschat. Als ze zelf hun boeken mogen kiezen, vergroot dat de kans dat ze positieve leeservaringen opdoen, en ook buiten school vaker gaan lezen. Van vrij lezen word je dus ook leesvaardig. En die leesvaardigheid heb je nodig voor alle vakken: van wiskunde tot biologie, van natuurkunde tot Engels en Nederlands. Een betere leesvaardigheid leidt tot betere leerprestaties. En ook dat is uit onderzoek gebleken. Kortom: leesvaardigheid is een voorwaarde voor succesvol functioneren op school en in de maatschappij.

In de leesweek leest iedereen van kwart over acht tot vijf over half negen in een zelfgekozen boek (op dinsdag lezen we van vijf over negen tot vijf voor half tien). Dat kan een roman zijn, de krant, een stripverhaal of een tijdschrift, alles wat je leuk vindt. Dus, mocht je ons in de boekenweek nodig hebben en krijg je geen gehoor? Probeer het nog eens na vijf over half negen!

International Junior Science Oly

Delegatie uit Saudi-Arabië op het Heerbeeck College:Deze week zijn de International Junior Science Olympiads met een grootse opening en afsluiting in Papendal. Leerlingen van het Heerbeeck hebben hier ook aan meegedaan en één daarvan is doorgedrongen tot de finale. Een delegatie die voor de finale naar Nederland is gekomen vanuit Saudi Arabië heeft het Heerbeeck bezocht en een lesje “coding” gehad van Onno Tuijten.

Aanstaande maandag zal op Papendal de grootse afsluiting zijn van deze olympiade.
In het Nederlandse finale team zit Nathan van den Dool een leerling van 4-HIC vwo. Zij hebben trainingen gehad op de Fontys en Radboud Universiteit om zich voor te bereiden.

zondag 3 december 2017

Herrinering: Alice in Wonderland 7, 8 en 9 december


Theatercafé - Made in Holland

Komend Theatercafé staat in het teken van het Nederlandse product. Laat je inspireren door alles waar Nederland om bekend staat. Denk daarbij niet alleen aan Nederlandse of Nederlandstalige muziek, maar ook aan andere zaken uit bijvoorbeeld de geschiedenis, kunst, film, design, architectuur en export.

Klik
hier om je in te schrijven voor het Theatercafé 2018 – Made in Holland.

De avonden zijn op 26 & 27 januari 2018 in de aula van het Heerbeeck College. Informatie over kaartverkoop volgt nog.zaterdag 2 december 2017

Best Life Event

We zijn trots op ons land, we zijn trots op Amsterdam. Trots op de wallen? Trots op onze meisjes?
#Red Light is een bijzonder thema voor het komend Best Life event. Wat hebben wij met meisjes te maken die in de prostitutie werken? Wellicht meer dan je denkt. We gaan op 17 december bijzondere verhalen horen over doodgewone mensen, zoals jij en ik. Op enig moment heeft hun leven een bijzondere wending genomen….

Lidwinaconcert: “Op weg naar Kerst”

Op zaterdag 9 december is er een adventsconcert in de Lidwinakerk dat verzorgd wordt door het Sons Kamerkoor. 

Het Kamerkoor uit Son bestaat sinds 1972 en telt op 25 zangers. Het koor heeft een uitgebreid repertoire, zij zingen muziek vanaf de middeleeuwen tot in de moderne tijd. Zij zingen geestelijke en profane, ernstige en vrolijke muziek, voornamelijk a capella. Bij concerten verlenen instrumentalisten regelmatig hun medewerking om hen te begeleiden of tijdens een intermezzo. De kerkelijke concerten vinden meestal plaats in de Sint Genovevakerk te Breugel. Ook zingen zij regelmatig in Kasteel Heeswijk, het Museum voor Religieuze Kunst in Uden en het Willibrorduskerkje in Waalre. Het koor staat onder leiding van dirigente Marie-Astrid Vermaas.

Zaterdagavond zullen zij een gevarieerd programma ten gehore brengen met liederen o.a. van George Friedrich Händel, Jan Sweelinck, Johan Sebastiaan Bach, Sergei Rachmaninov, William Kirkpatrick, Robert Pearsall en Antonio Vivaldi. 

Het is een echt advents/kerstconcert, er zijn verschillende bekende liederen bij waarin u wordt uitgenodigd om mee te zingen. Axel Wenstedt zal het koor en tijdens de samenzang ook het publiek begeleiden op het orgel.

Het belooft een prachtige avond te worden en u bent van harte welkom! Het concert begint om 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur) en duurt ongeveer een uur. Na afloop bent u uitgenodigd om met ons achterin de kerk een kopje koffie of thee te blijven drinken. De entree en de koffie/thee zijn gratis. Bij de uitgang is een collecte ter bestrijding van de onkosten. Meer info kunt u vinden op
www.lidwinaconcerten.nl of op facebook.

Graag tot ziens op zaterdagavond 9 december!

woensdag 29 november 2017

Opgeven oudergesprekken met vakdocenten.

Onlangs hebben alle ouders die in Magister te boek staan als ‘ouder 1’ een mail gekregen waarin staat hoe ze een gesprek kunnen aanvragen met één of twee vakdocenten.
In die mail zit een link, die u naar Magister stuurt. In feite kunt u ook gewoon inloggen in Magister.
Ouders kunnen zich inschrijven tot en met donderdag 30 november 2017.

Eenmaal in Magister als ouder (en niet als kind) ingelogd, ziet u in het Magistermenu de knop “Ouderavond”. Als u daarop klikt, kunt u via de knop “inschrijven” in enkele stappen u inschrijven voor de ouderavond. 

Let wel: deze avonden zijn bedoeld voor gesprekken met de vakdocent, niet met de mentor of leerlingcoördinator. Voor gesprekken met mentoren en leerlingcoördinatoren zijn er andere gelegenheden.

Mocht het om een of andere reden niet lukken om in te schrijven, dan verzoeken wij u om dit kenbaar te maken door te mailen naar
info@heerbeeck.nl en graag in de onderwerp-regel “Ouderavond” vermelden.

 

Spectrum Huiswerkbegeleiding

Bijles Spectrum Brabant

Soms is er, al dan niet naast huiswerkbegeleiding in groepsverband, behoefte aan intensieve, vakinhoudelijke begeleiding. Spectrum Brabant verzorgt op het Heerbeeck College bijles voor Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde op elk niveau. Dit is mogelijk op woensdagen en donderdagen tussen 14:15 tot 18:00 uur.

De bijlessen kunnen gericht zijn op het extra uitleg geven van moeilijke onderdelen, het bijhouden van de actuele stof, het voorbereiden van een toets, tentamen of examen of een combinatie hiervan.
Vooraf wordt afgesproken wat de frequentie van begeleiding zal zijn. Maar een leerling kan natuurlijk ook voor een proefwerk, toets of examen één of meerdere bijlessen volgen om de laatste moeilijkheden te verhelpen. Een bijles duurt 60 minuten: 45 minuten bijles en ca. 15 minuten voorbereiding en verslaglegging. Afhankelijk van het vak en de inhoud van de bijles duurt de effectieve begeleidingstijd dus tussen de 45 en 60 minuten.

Voor bijlessen werken we met strippenkaarten. Voor leerlingen die al huiswerkbegeleiding volgen bij Spectrum Brabant zijn de kosten voor een strippenkaart resp. €125 (5 keer ) en €250 (10 keer + 1 keer gratis).

Voor leerlingen die geen huiswerkbegeleiding volgen zijn de kosten voor een strippenkaart resp. €150 (5 keer) en €300 (10 keer + 1 keer gratis).

Mocht je meer informatie willen of interesse hebben? Mail of bel me!

sappelhof@spectrumbrabant.nl of 06 – 57 13 45 44