zondag 24 juli 2016

Fijne vakantie en uitgerust terug!

Beste lezers,


Wellicht zijn jullie al op pad, maar graag wil ik iedereen namens al het personeel van het Heerbeeck College, een fijne vakantie toewensen. Rust uit, zet even alle zorgen opzij.
Doe voorzichtig aan zodat we straks allen gezond en uitgewaaid aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Op 5 september is het weer zover maar eerst.....


Met vriendelijke groet,
Peter van Ginneken
RedactieDe nieuwe organisatie

Geachte ouder, verzorger, beste leerling,

Enige tijd geleden heeft u een brief ontvangen waarin u werd verteld dat de leiding van de twee Voboscholen, Heerbeeck College en Kempenhorst College, op een andere manier georganiseerd gaat worden. In deze brief willen we u in grote lijnen informeren over de wijze waarop deze reorganisatie op het Heerbeeck College gestalte krijgt. 

De eerste schooldag: maandag 5 september

Op maandag 5 september worden de leerlingen op school verwacht volgens onderstaand rooster. Er zijn dan nog geen lessen. De leerlingen zullen die dag kennismaken met hun nieuwe mentor en alle leerlingen van klas 2, alle leerlingen van mavo 4 en alle leerlingen die voor het eerst leerling worden van het Heerbeeck College krijgen hun kluissleutel en hun print token. Ook zullen de werkboeken zo veel mogelijk op die dag worden verstrekt, zodat het raadzaam is om een tas mee te nemen.

Op 5 september zal ook de firma CIVO aanwezig zijn. U kunt bij hen allerlei materialen kopen zoals een passer en een geodriehoek. U kunt deze materialen uiteraard ook elders aanschaffen.

Ophalen roosters en kennismaking met de mentor en de klas

11.00 uur: Ontvangst van de nieuwe brugklasleerlingen. Zij worden verwacht in de aula van het hoofdgebouw en gaan na het welkomstwoord naar een lokaal. 

11.30 uur: Ontvangst tweede- en derdeklassers. In welk lokaal ze worden verwacht, staat vanaf vrijdag 2 september op de site.

12.30 uur: Ontvangst van de leerlingen van klassen 4, 5 en 6. In welk lokaal ze worden verwacht, staat vanaf vrijdag 2 september op de site.

Rooster schooljaar 2016-2017

De roosters voor periode 1 van het nieuwe schooljaar kunnen vanaf vrijdag 2 september 9.00 uur, via Magister ingezien worden.
De klasnamen van HIC zijn aangepast, omdat ze erg lang waren. Voor de HIC klassen staat volgend jaar een kleine letter ’i’ achter het leerjaar, gevolgd door het niveau.
Dus 2iHa betekent: HIC havo 2e leerjaar.

zondag 17 juli 2016

Presentatie bedrijfsopdracht havo 4


Recentelijk hebben leerlingen uit havo-4 de bedrijfsopdracht afgerond door hun resultaten te presenteren in een collegezaal bij Hogeschool Fontys in Eindhoven met de nodige hoogwaardigheidsbekleders onder de genodigden. In opdracht van Philips Healthcare heeft een groep van 14 leerlingen (12 jongens en 2 meisjes) met ondersteuning vanuit Fontys -met de nodige tegenslagen- een prachtig eindresultaat neer weten te zetten door een MRI-maquette te maken die geprint is met een 3D-printer. Deze zal onder andere worden ingezet bij Jet-Net bijeenkomsten. In subgroepen hebben zij leren werken met 123D-Design software om in 3D te tekenen, onderzoek gedaan naar het welbevinden van de patiënt door kleurgebruik in de patiëntruimte van de MRI en het geven van patiëntinformatie middels een website in de Nederlandse en Engelse voertaal middels een QR-code. Als kroon op het werk kregen de leerlingen een certificaat mee naar huis met als titel ‘Crea-innovator 2016’ en een usb-stick in de vorm van een kleine MRI-scanner namens Philips. Een reactie vanuit het publiek was dat hij bijzonder positief onder de indruk was van wat leerlingen op deze leeftijd in havo-4 al weten te presteren. Een groter compliment kan ik onze leerlingen niet geven.


Karsten Köhler
Docent natuurkunde

Van onze boekenleverancier Iddink


Leveranciers van leermiddelen zoals Iddink maken gebruik van de diensten van een stichting die ervoor zorgt dat leerlingen online bij hun digitale lesmateriaal kunnen komen. Hackers hebben geprobeerd bij deze stichting in te breken. Het is mogelijk dat naam, adres, woonplaats, geboortedatum, emailadres en versleuteld wachtwoord van Iddink accounts zijn ontvreemd. De Autoriteit Persoonsgegevens is op de hoogte gebracht van deze hack-poging. 

Volgens het onlangs gesloten Privacy Convenant informeren wij u in dergelijke gevallen met als doel dat u uw leerlingen kunt informeren. Mede gezien de vakantieperiode, voorgeschreven responstijd en na overleg met een aantal nog beschikbare schoolbesturen en de VO Raad hebben wij het verzoek gekregen en het verdere initiatief genomen de leerlingen direct te informeren met het verzoek hun wachtwoord aan te passen. Dat doen wij vandaag met deze tekst: 

Je Iddink wachtwoord is door ons onbruikbaar gemaakt. Zodra je inlogt op onze website krijg je automatisch het verzoek een nieuw wachtwoord aan te maken. 

Leveranciers van leermiddelen zoals Iddink maken gebruik van de diensten van een stichting die ervoor zorgt dat je online bij jouw digitale lesmateriaal kan komen. Hackers hebben geprobeerd bij deze stichting in te breken. Het is daarom mogelijk dat jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, emailadres en je versleutelde wachtwoord van je Iddink account zijn ontvreemd. De Autoriteit Persoonsgegevens is op de hoogte gebracht van deze hack-poging. We vinden de veiligheid van de gegevens van onze klanten erg belangrijk en willen geen enkel risico nemen. Daarom hebben we je wachtwoord onbruikbaar gemaakt. Daarnaast hebben we een nieuw wachtwoordbeleid ingevoerd. 

Indien je dezelfde combinatie van wachtwoord en gebruikersnaam ook op andere websites gebruikt, wijzig het dan voor alle zekerheid ook daar. Hanteer bij elk account een unieke combinatie. Goede tips vind je bijvoorbeeld op: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wachtwoord-onthouden. 


Wij informeren dus de leerlingen van de scholen met een extern leermiddelenfonds. Het verscherpte wachtwoordbeleid geldt ook voor onze contactpersonen op de scholen, waardoor zij bij het inloggen ook gevraagd worden een nieuw wachtwoord in te stellen. 

Uit voorzorg hebben we bovenstaande acties genomen. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Neemt u dan gerust contact op met Iddink. 

Wij bieden onze excuses aan voor de ontstane situatie. 

Met vriendelijke groet,

Iddink Voorgezet Onderwijs

Leerlingen gezocht voor theaterproject met Parktheater Eindhoven


Het Parktheater Eindhoven organiseert in samenwerking met theatergroep Nomen een bijzonder project komend schooljaar: een voorstelling waarbij leraren met leerlingen in gesprek zullen gaan, een dialoog tussen leraren en leerlingen van verschillende middelbare scholen. Wie is de bepalende factor in de les? Wie weet er het best wat geleerd moet worden? En maakt kennis machtig?

Tijdens de avond (die Stormkamer wordt genoemd) zal er een schrijver zijn, die een tekst geschreven heeft over de relatie leraar-leerling vanuit zijn perspectief. Ook zijn er acteurs, die vanuit de tekst scène(s) maken binnen een mooi gebouwd decor. Deze acteurs gaan met leerlingen en leraren op een theatrale manier in gesprek over het onderwijs. Jullie hoeven alleen als jezelf aanwezig te zijn. 

De stormkamer met leraren en leerlingen is op dinsdagavond 20 september van 20:00 tot 22:00. Er zijn voor docenten en leerlingen geen verdere voorbereidingen aan verbonden. 

Per school zoeken ze naar 5 leraren en 5 leerlingen. De leerlingen in de leeftijd van 16 t/m 18 jaar, de leraren zo divers mogelijk qua leeftijd en vak dat ze geven. Er zijn inmiddels al enkele leraren van het Heerbeeck die zich hebben opgegeven. Nu nog leerlingen!

Voor meer informatie of aanmelden: stuur zo snel mogelijk een mailtje naar mevr. Reeser

j.reeser@heerbeeck.nl

PianoTijdens het afscheid van Mevr Linssen is er ook een presentje voor alle leerlingen van het Heerbeeck onthult: een mooi rode piano in de aula. Iedereen die piano kan spelen kan hier zijn of haar muzikale talenten laten horen. Er wordt echt veel gebruik van gemaakt!zondag 10 juli 2016

Afsluiting van het project Jonge Ondernemer VWO 5/ HAVO 4


De leerlingen van VWO 5 en HAVO 4 hebben hun profielwerkstuk / bedrijfsopdracht Jonge Ondernemer afgesloten bij Rabobank  Het Groene Woud Zuid in Oirschot. De leerlingen hebben in het afgelopen jaar een bedrijf opgericht, een ondernemersplan geschreven en aandelen verkocht om kapitaal te vergaren. Daarna konden ze producten inkopen en weer zoveel mogelijk verkopen. De producten varieerden van horloges tot armbandjes.
Dit alles werd gedaan in samenwerking met een accountmanager van de Rabobank. De leerlingen hebben hun bedrijven gepresenteerd en vervolgens hebben de accountmanagers van de Rabobank aan de hand van de pitches besloten welke bedrijfjes zij wilden begeleiden.
Gedurende dit project hebben de bedrijfjes steeds de financiële administratie bij moeten houden. Om hun aandeelhouders op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen hun bedrijf hebben ze aandeelhoudersvergaderingen georganiseerd.
Met dit project hebben de leerlingen een goede indruk gekregen van de vele processen die in bedrijven spelen (inkoop, verkoop, samenwerken, communiceren).
Alle opbrengsten (5929,52 euro) van dit project worden gedoneerd aan het goede doel. Dit schooljaar hebben de leerlingen besloten om dit bedrag te schenken aan KIKA.
Het Heerbeeck College wil Rabobank Het Groene Woud Zuid in Oirschot hartelijk danken voor de geweldige medewerking. Verder wil het Heerbeeck College alle accountmanagers van de Rabobank danken voor hun tijd en aandacht die ze hebben besteed aan de ontwikkeling van de leerlingen.
 
Namens de docenten,

Dick Walthaus
Koos Hekerman


 

Over ons Intranet

Zoals u waarschijnlijk al wel zult weten, kunt u als ouder inloggen op ons intranet. U doet dat door naar onze website te gaan, voor het tabblad 'Onze school'  te kiezen en in het uitrolmenu vervolgens op 'Intranet' te klikken. Inloggen op dit intranet doet u met uw Magisteraccount. U komt dan op het afgeschermde gedeelte van onze website d.w.z. dat de informatie die hier te vinden is, alleen toegankelijk is voor ouders/leerlingen met zo'n Magisteraccount.


Wat is hier te vinden?


Alle informatie over Magister. Heel veel Foto's die gemaakt zijn tijdens onze vele activiteiten en die wij vanwege de privacy niet op onze website willen zetten. Verder onder het kopje Communicatie alle brieven die er zijn uitgegaan naar ouders en als laatste informatie van de Oudervereniging.


Kortom, een grote bron van informatie.