zaterdag 17 juni 2017

Werkzaamheden


 Binnenkort wordt de Ringweg tussen de Willem de Zwijgerweg en de Oirschotseweg onder handen genomen. Het asfalt wordt vervangen en de fietspaden opnieuw ingericht. De autostroken worden in het weekend aangepakt, de fietspaden door de week.

 

Er wordt begonnen bij de rotonde op de hoek van de school. Die rotonde is dan een tijdlang helemaal niet toegankelijk voor fietsers. Dat betekent het volgende:

  • leerlingen die vanuit het centrum naar school fietsen, moeten vóór de sportvelden rechtsaf de Pr. Beatrixlaan in en dan rechtsaf de Jacob van Wassenaerstraat in; voorbij Todo linksaf naar school.
  • leerlingen die uit de richting Heuveleind komen, moeten via de woonwijk naar de rotonde bij de atletiekbaan en dan via de ventweg langs Todo naar school.

 

Zodra we weten wanneer deze werkzaamheden precies gaan beginnen, delen wij dit mede via de site en de roosterborden.

Behind the truth


Op zondag 25 juni komt Arie de Rover het seizoen van Best Life afsluiten.

Het onderwerp is deze keer Behind the Truth.
Fake news houdt de media bezig. Welke nieuwsberichten kloppen en wat is bedacht, en misschien wel bedacht met een bepaalde opzet? Wat is nog waarheid? Met de opkomst van de sociale media is de impact van nepnieuws of leugens enorm groot. Personen kunnen er de dupe van worden en zelfs verkiezingen worden er door beïnvloed. De functie van liegen gaat dieper dan je vaak denkt. De waarheid kan soms zo ongemakkelijk zijn dat liegen een aantrekkelijke optie is. Denk jij dat je sterk genoeg bent voor de waarheid? Onder alle omstandigheden? Kom dat gerust testen bij deze Best Life.

Alle Geslaagden Gefeliciteerd

Graag willen wij alle geslaagden feliciteren en de herkansers komende week veel succes toe te wensen.


zondag 11 juni 2017

Heerbeeck College haalt ruim € 3500,- op met acties!Voor deze actie zijn er ongeveer zijn er ruim 500 kaarsenzakken verkocht. Daarnaast heeft de leerlingenraad hamburgers en ijs verkocht voor bijna 500 euro! De totale teller voor de acties van de SamenLoop Voor Hoop staat daarmee nu op € 3500,-! Een prachtig bedrag waar we trots op mogen zijn. Vermoedelijk is er het afgelopen weekend waar er ook echt gelopen is, nog wat extra geld opgehaald door de verkoop van lekkere appeltjes.

Succesvolle cultuurdag

Op 31 mei hebben de reguliere brugklassers weer een knallende cultuurdag gehad.
Van moderne dans en hiphop, tot bouwen met karton en als een echte dj draaien.
Alle leerlingen kozen in de ochtend en in de middag een workshops naar keuze. Dit allemaal onder begeleiding van gastdocenten die het kunstvak dagelijks uitoefenen. Na de enerverende workshops konden de leerlingen ’s middags nog heerlijk genieten van het mooie weer.


Uitslag centrale examens


De komende week is de uitslag van de centrale examens. Woensdag 14 juni worden om 08.00 uur de n-termen bekend gemaakt (www.examenblad.nl). Na verwerking in het administratieve systeem volgen de vaststellingsvergaderingen, waar officieel wordt vastgesteld of een leerling geslaagd is of niet. Meteen na de vergadering worden de niet-geslaagde leerlingen gebeld. Hiervoor zijn de volgende tijden aangewezen:


mavo 12.00 – 12.30 uur
havo 13.15 – 14.00 uur
vwo 15.00 – 15.30 uur


Alle leerlingen kunnen ’s middags hun voorlopige cijferlijst ophalen bij hun mentor. Vanaf 16.30 uur worden de geslaagde leerlingen ontvangen in de hal om daarna met de mentor mee te gaan naar een lokaal. Een (voorlopig) afgewezen kandidaat dient in ieder geval zijn/haar cijferlijst uiterlijk donderdag 15 juni voor 12.00 uur opgehaald te hebben.

Afsluiting bedrijfsopdrachten 2017 in de aula van het Heerbeeck CollegeOp dinsdag 6 juni hebben de leerlingen van havo 4 die deelnamen aan de bedrijfsopdrachten, deze afgesloten met korte presentaties in de aula. Het afgelopen jaar hebben deze leerlingen gewerkt aan een opdracht van een bedrijf, instelling, vereniging of van basisschool. Hiermee proberen wij de leerlingen als enigszins voor te bereiden een later HBO-studie waarbij samenwerking en oplossend gericht werken aan realistische vraagstukken de dagelijkse praktijk is. Op deze middag kwamen de leerlingen, opdrachtgevers, ouders en anderen belangstellenden eens kijken wat er allemaal gepresteerd was.Bekijk hier de foto's 

Van de Oudervereniging


Beste ouders,

 

De Oudervereniging heeft als vereniging officieel een boekjaar. In ons geval loopt dat volgens de statuten gelijk met het schooljaar. Wel zo handig, denk je dan.

De laatste jaren is echter de jaarvergadering steeds verder richting het einde van het kalenderjaar verschoven. Nu werkt de vereniging daardoor met feitelijk kalenderjaren en de school met schooljaren. Dat is niet zoals het moet en zeker ook niet praktisch.

Om dat aan te passen zal de jaarvergadering van de Oudervereniging dit jaar op 27 juni 2017 plaatsvinden. Dan gaan we weer gelijk lopen met het schooljaar.

Waarom nu, zult u wellicht denken? Het kan nu omdat er nu voldoende bestuursleden zijn die de bestaande, aftredende bestuursleden vervangen.

De mededeling is tevens een oproep voor een algemene ledenvergadering van het studiejaar 2016/2017. Alle leden zijn uiteraard welkom.

De vergadering vindt plaats op 27 juni 2017 om 19.00 uur.

Wanneer u bij deze vergadering aanwezig wilt zijn dan kunt u zich aanmelden via oudervereniging@heerbeek.nl

 

Namens het bestuur,

Ilse Marks

maandag 5 juni 2017

Nieuws van het Career Center

Afsluiting Bedrijfsopdrachten HAVO 4

De bedrijfsopdrachten van havo4 worden morgen dinsdag, 6 juni van 14.00-15.00 afgerond. De verschillende groepen zullen een presentatie/pitch/poster presenteren aan opdrachtgevers, medeleerlingen, ouders en docenten. U als ouder bent hierbij van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen om te zien waar de leerlingen aan hebben gewerkt de afgelopen maanden. De afsluiting vindt plaats in de aula.

Toelichting: leerlingen van havo4 werken aan opdrachten vanuit bedrijfsleven/instellingen in het kader van hun profielwerkstuk. Dit doen ze vanaf oktober t/m mei.

Daarnaast zijn wij momenteel bezig met een wervingsronde voor het nieuwe schooljaar en zijn altijd op zoek naar nieuwe opdrachten waar onze leerlingen aan kunnen werken. Daarnaast gaan volgend jaar de HIC leerlingen ook werken aan opdrachten maar dan met een internationale component.
Dus als U iemand weet die een opdracht heeft of u zelf misschien een opdracht heeft, of daarover verder wilt praten, horen wij dat graag.

Namens het Career Center,

Alida Luteyn.
a.luteyn@heerbeeck.nl

Promotiefilmpje over onze Heerbeeck weken

video

Het filmpje spreekt voor zichzelf